Projekt zrealizowany w ramach przedmiotu Projektowanie Graficzne - GWSP Chorzów.
Back to Top